جهت مشاهده بهتر وب سایت و ذخیره سازی در گوشی تلفن همراه، لطفا با اپلیکیشن برندستان اسکن کنید!
دانلود اپلیکیشن برندستان

برای دانلود اپلیکیشن برندستان علاوه بر اسکن IPSP فوق، می توانید با درج نشانی اینترنتی 10a.ir/1AA در مرورگر تلفن همراه نشانی اینترنتی کوتاه دریافتی را دانلود کرده و بدین واسطه اپلیکیشن برندستان را جهت اسکن، ذخیره سازی و مدیریت تمامی شناسه های دیجیتالی محیط پیرامون خود، نصب نمائید!

لینک دانلود را دریافت و نسبت به دانلود اپلیکیشن کاربردی برندستان اقدام نمایید.
با دانلود و نصب اپلیکیشن برندستان ، می توانید در هر زمان و مکان ، نسبت به اسکن ، ، ذخیره سازی و مدیریت تمامی شناسه های دیجیتالی محیط پیرامون خود ، به ساده ترین جذاب ترین شیوه ممکن اقدام نمایید!

و همچنان کسب و کار و زندگی بر مدار IPSP؛ ادامه دارد...

با ما سبز؛ با ما ماندگار


هرگونه سوء استفاده و یا کپی‌برداری از نام؛ عنوان و یا هر یک از نشان های ویژه ثبت شده و معرف فناوری IPSP طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379/10/04 مجلس محترم شورای اسلامی، و در اجراء اصل یکصدو بیست‌و سوم(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب جلسه مورخ 1386/8/7 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، غیرمجاز تلقی شده و موجب پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

دانلود اپلیکیشن برندستان
اپلیکیشنی برای اسکن داخلی و خارجی، ذخیره سازی، مدیریت و انتشار شناسه های دیجیتالی