کسی که بهشت را در زمین برای خود نسازد
آن را در آسمان نیز؛ نخواهد یافت!

در مسیر پیوستن به؛ خانواده کارآفرینان ارزش آفرین

جوانه هایی تنومند روی تپه سیلیکون به وسعت میهن مان؛ ایران

سخنی با شما:

خانواده سیمای ماندگار با انگیزه ایجاد تپه سیلیکون در ایران در حال تشکیل، رشد و شکوفایی است!

دور هم گرد آمده ایم تا با طرد ترس، ناامیدی و یأس از؛ ناملایمت ها، دور از دسترس ها، ناشدنی ها و غیرممکن ها، آینده ای زیبا برای خود، هم وطنانمان و تمامی بشریت بسازیم و در این مسیر پر پیچ و تاب، دستان جوانان متخصص کارآمد و متعهد عاشق را می فشاریم. اگر بر این باورید که آمادگی کارآفرینی و انگیزه ارزش آفرینی در شما نهادینه است و حاضرید برای ایرانی سربلند مقتدرانه گام بردارید، پس ما نیز صمیمانه پذیرای شما در جمع خانوادگی مان هستیم!

مرام نامه زندگی در این مرکز:

دستاوردهای این مرکز نتیجه باورهای ماست!
* باور داریم که عشق به آرمان های پاک و مقدس فردی و جمعی، درست انتخاب کردن، درست عمل کردن، و منضبط بودن در زمان و مکان، سخت ترین و پیچیده ترین مشکلات پیش رویمان را مرتفع خواهد ساخت!
* معتقدیم جایگاه کنونی سیمای ماندگار محصول زحمات هوشمندانه و بی وقفه همکاران متعهد و متخصص این مرکز است، جهادگرانی که برای دستیابی به اهداف و سربلندی نام سیمای ماندگار صادقانه و بی دریغ تلاش می کنند.
* ما استارتاپ های بر مدار IPSP فرزندان خلف این مرکز خواهیم بود و بر این باوریم که رویکرد "یکی برای همه؛ همه برای یکی" شاه کلید موفیقت خانواده ماست و درست به همین دلیل منافع‌ همه ما با منافع سازمان درهم آمیخته و درخشش سیمای ماندگار افتخار یکایک اعضای این خانواده رو به رشد است.
* ما بر این باوریم که؛ برای زندگی در سیمای ماندگار بایستی نگرش "هر آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند" داشته و دیگران را بر خود مقدم بدانیم! در ایجاد محیطی حرفه‌ای، صمیمی و پویا برای انجام گروهی کارها مشارکت سازنده داشته باشیم تا به عنوان سرمایه های ارزشمند سیمای ماندگار از هم زیستی با همکاران و نوع کاری که انجام می دهیم، لذت ببریم. ما ساعت‌های زیادی از عمرمان را در شبکه ای به وسعت ایران و در خانواده ای به نام سیمای ماندگار زندگی خواهیم کرد و همیشه برای بهبود شرایط و حفظ شادابی و نشاط آن تلاش خواهیم نمود.
* ما با داشتن افکار نیک در تلاشیم پندار خود را با الفاظ و اعمال مان یکی کرده و درستکاری را مبنایی برای عمل قرار دهیم. در تعهدها و وعده هایمان سعی می کنیم حسن نیت داشته و به این وسیله اعتماد بلند مدت ذینفعانمان را جلب کنیم. ما در روابط خود برای حریم خصوصی، مقام و شأن اجتماعی، و در نهایت برای اعتبار و اعتماد افراد، احترام قائلیم.
* گفتار نیک خصیصه ای است که به ایجاد و پرورش آن در خود اهتمام می ورزیم. از منظر ما همیشه حق مسلّم و مسجّل با مشتری است و از آنجا که تکریم در گفتار یکی از ویژگی انسان های شاخص است، ما نیز به دنبال برجسته کردن این خصیصه در خود هستیم.
* و در نهایت با همه توان در تلاشیم تا تمام فعالیت هایمان را بر پایه کردار نیک ذیل بنا نهیم:

- همه ما پیکرهای یک خانواده در حال رشدیم و با اراده ای ناگسستنی و به صورتی منضبط با همدیگر متحدیم.
- ما معتقدیم که با همکاری و یکپارچگی تیمی در شبکه زنجیره تأمین و عرضه خواهیم توانست به اهداف سبز خود نائل گردیم.
- ما اعضاء تیم در تلاشیم تا با عمل خود، اولویت داشتن موفقیت گروهی را نسبت به مصالح و کامیابی فردی به اثبات برسانیم.
- ما با تفکری رو به جلو برای به ثمر رساندن تعهداتمان به یکدیگر اعتماد داشته و دانش خود را با همدیگر به اشتراک می نهیم.
- ما به پیشرو بودن در صنعت باور داریم. ما با خلق فرصت ها، ایجاد راهکارهای نو، به روز رسانی دانش و حمایت از تغییر، خود را از دیگران متمایز می سازیم.
- ما با تمرکز بر آنچه برای مشتریان مان مهم است و نه آنچه برای خودمان مناسب است، به تعهدات مان پایبندیم، نتایج اقدامات خود را می پذیریم و از تمام قابلیت های خود برای جلب رضایت متعاملین بهره می بریم.
- ارزش آفرینی و ارزش افزایی برای مشتری از جمله باورهای عمیق ماست چون می دانیم مشتری مهمترین ذینع ماست پس رضایت وی برایمان سرنوشت ساز است. ما به دنبال پیش بینی نیازهای مشتریان هدف؛ فرآتر از انتظاراتشان هستیم! فلسفه وجودی ما بر مبنای زندگی و کسب و کار بر مدار IPSP قرار داده شده، پس؛ برای افزایش کیفیت زندگی مشتریانمان از هیچ کوشش هوشمندانه ای فروگذار نخواهیم بود .
- ماکسب و کاری بر پایه برد، برد و مبتنی بر مسئولیت های اجتماعی خود بنا کرده ایم. ما خود را یک شهروند الکترونیکی مسئول و متعهد می دانیم و می خواهیم تاثیر مثبتی در جوامعی که در آنها فعالیت می کنیم، داشته باشیم.


مثلث واژه فرهنگ، در سیمای ماندگار:
فرهنگ حرفه ای :

در کسب‌وکار ما کلام اول و آخر جلب اعتماد متعاملین است!
منش ما در نوشته و نانوشته هایمان سرلوحه قراردادن مرامنامه، حفظ محرمانگي اطلاعات، ایجاد حس رضایت در مشتري، و پايبندي به اصول اخلاقی در جهت تقويت اعتبار و شهرت سیمای ماندگار است!

فرهنگ نشر :

ما به هر نوع کُنش معطوف به تولید متن، تصویر، صوت و ویدئو، و انتشار آن با استفاده از واسط های الکترونیک اعم از؛ رایانه، تلفن همراه، اوراق یا هر شیء دیگری که با دخالت آنی عامل بشری یا بدون دخالت آنی آن بوقوع بپیوندد؛ نشر دیجیتال و عامل کُنش یاد شده را ناشر دیجیتال می نامیم!
ما معتقدیم که هر تولید کننده محصول و یا هر ارائه دهنده خدمت، که محصول یا خدمتی برای بهزیستن انسان ها تولید کرده و ارائه می کند یک داشته ارزشمند در اختیار دارد و بایستی به "ناشر دیجیتال داشته های ارزشمند" تبدیل گردد. ما به دنبال ایجاد فرهنگی هستیم که در آن هر ارزش قابل ارائه به یک انسان با رویکرد (Publish now اکنون منتشر کنید) در لحظه و بدون وقفه برای دیگران نشر داده شود تا متعاقب آن تمام انسان ها و حتی اشیاء محیط پیرامون جوامع بشری به ناشران دیجیتال ارزش تبدیل شده و سهم خود را برای بهزیستی انسان ها ایفا نمایند!

نشر فرهنگ:

نشر فرهنگ در سازمان سیمای ماندگار اشاره به "تسری بخشی و اپیدمی سازی" فرهنگ نشر در جهت ترند شدن آن دارد!
ما برای تحقق نشر داشته های ارزشمند، با رویکرد (Publish now اکنون منتشر کنید)، ابزاری دیجیتال با نام برندستان (Brandistan) ساخته ایم که بر مبنای آن یک ارتباط مخابراتی سبز به دو صورت الف- ماشین به ماشین M2M (Mobile to Mobile)- (Machine to Machine) و ب- اجسام به ماشین T2M (Things to Machine) بین عاملین انسانی با همدیگر و عاملین انسانی با محیط دیجیتال بوقوع پیوسته و نشر ارزش ها به سهولت، سریع و سبز تحقق می یابد.

در مسیر همکاری درون سازمانی

ردیف عنوان فرصت شغلی تحصیلات رشته جنسیت شهر سابقه
1 کارشناس فناوری اطلاعات / توسعه نرم افزار کارشناسی / کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات / کامپیوتر / نرم افزار آقا / خانم تهران حداقل ۲ سال
2 کارشناس امور اداری، سازمانی و پشتیبانی کارشناسی / کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار یا IT آقا / خانم تهران حداقل ۲ سال
3 کارشناس توسعه منابع انسانی کارشناسی / کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی آقا / خانم تهران حداقل ۲ سال
4 کارشناس آموزش و بهره وری کارشناسی / کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آقا / خانم تهران حداقل ۲ سال
5 کارشناس بازاریابی و فروش کارشناسی / کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی آقا / خانم تهران حداقل ۲ سال
6 کارشناس روابط عمومی کارشناسی / کارشناسی ارشد روابط عمومی آقا / خانم تهران حداقل ۲ سال
7 کارشناس دیجیتال مارکتینگ کارشناسی / کارشناسی ارشد دیجیتال مارکتینگ / مدیریت استراتژیک آقا / خانم تهران حداقل ۲ سال

استارت همکاری

متقاضی محترم ضمن تشکر از اختصاص زمان خود جهت مطالعه موارد مطرح شده، در صورتی که علاقمندید به خانواده سیمای ماندگار ملحق گردید، خواهشمندیم نسبت به انتخاب و تکمیل یکی از آیکون های ذیل (با توجه به علاقه و شرایط طرح شده) اقدام فرمائید. همکاران محترم ما در اولین فرصت و طی ارتباطی تلفنی؛ شما را از نتیجه اولیه مطلع خواهند ساخت!

به امید دیدارتان در خانواده سیمای ماندگار...

و همچنان کسب و کار و زندگی بر مدار IPSP؛ ادامه دارد...

با ما سبز؛ با ما ماندگار


هرگونه سوء استفاده و یا کپی‌برداری از نام؛ عنوان ،نرم افزار و یا هر یک از نشان های ویژه ثبت شده و معرف فناوری IPSP طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379/10/04 مجلس محترم شورای اسلامی، و در اجراء اصل یکصدو بیست‌و سوم(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب جلسه مورخ 1386/8/7 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، غیرمجاز تلقی شده و موجب پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.